Fisaorana sy fankasitrahana

"Ny Tompo no Fahamarinantsika" (Jeremia 23/6 sy 33/16)

Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompo !
Voninahitra ho an'Andriamanitra Ray, Zanaka, Fanahy Masina noho ny fahatontosan'ny fanompoampivavahana fanokafana ny faha-20 taonan'ny Tafo FPMA Nantes tamin'ny alahady 22 novambra 2015 lasa teo. Na dia teo aza ny faniriana sy ny fikasana hanao izany fanompoampivavahana izany dia tsy ho tanteraka izany raha tsy notoavin'ny Tompo. Koa dia atolotra ho Azy irery ny voninahitra.

Fankalazana faha 20 taona

Mandeha haingana ny fotoana, 20 taona sahady no nijoroan'ny fiangonana FPMA Nantes. Maro ireo zavatra nolalovany ary noho ny sitrapon'Andriamanitra sy ny famindram-pony lehibe dia afaka mankalaza izany fotoana lehibe izany ny vahoakan'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana.

Concert de Noël 2014

Concert de Noël - Samedi 13 Décembre 2014

Au Temple Protestant
15 bis Place Édouard Normand
44000 Nantes

Concert assuré par quatre chorales de la région centre ouest de la FPMA :
- Antsan'ny Lanitra FPMA Nantes
- Miderà FPMA Rennes
- Talio FPMA Poitiers
- FPMA Tours

Pages