Birao

Notanterahina ny 4 jona 2017 lasa teo ny fanokanana ny diakona sy ireo kômitin'ny tafo hiasa mandritry ny roa taona manaraka. Ka ny birao vaovao dia ireto manaraka ireto :

o Filoha : RANDRIAMANGA Francis
o Filoha Mpanampy : GOUIN Lucie
o Mpitam-bola : ANDRIAMAHADISON Ndriana
o Mpitantana ny vola : ANDRIAMPENO Niaina
o Mpitan-tsoratra : RABESON Finaritra
o Mpitantsoratra Mpanampy : RASOARAHONA Arthur

Diakona

Natokana ny alahady faha 4 jona 2017 lasa teo ireo diakona vaovao 12 mianadahy hiasa mandritry ny 2 taona eto amin'ny tafo FPMA Nantes (milahatra araka ny anarana) :

 • ANDRIAMAHADISON Ndriana
 • ANDRIAMPENO Mbolatiana
 • ANDRIAMPENO Sahondra
 • ANDRIAMPENO Niaina
 • BRISTEAU Noro
 • GOUIN Lucie
 • RABESON Finaritra
 • RABESON Hoby
 • RADISON Tiana
 • RAJAONARISON Nadia
 • RANDRIAMANGA Francis
 • RASOARAHONA Arthur