Fisaorana : Alahadin'ny Pentekôsta 19 May 2013

Am-pifaliana no hiarahabàna ny rehetra indray amin’ny anaran’I Jesoa Tompontsika,

Hisaorantsika Andriamanitra nitantana sy nandamina fa dia tnateraka soa aman-tsara ny fotoana tamin’ny Alahady lasa teo.

Ø Fisaorana no atolotra ny Filohan’ny FPMA, Dr Rév. RAVALITERA Jean, nanatanteraka ny fiofanana sy fandaminana teo amin’ny diakona farany nialohan’ny fotoana, ary nanaiky am-pitiavana nitarika ny fotoana, nitondra ny vatsim-panahy ary nanantanteraka ny fanokanana sy ny fametrahana ireo tompon’andraikitra eto amin’ny Fiangonana

Biraon'ny FPMA Nantes taona 2013-2015

Am-pifaliana hatrany no hiarahabàna antsika rehetra amin’ny anaran’I Jesoa Tompo,
Misaotra an’Andriamanitra lehibe fa vita soa nandritra ny fivorian’ireo diakona voafidy tamin’ny alahady lasa teo ny fifidianana ny Biraon’ny Fiangonana, koa nofinidin’ny Tompo hanatanteraka ny Asany amin’izany ireto anarana manaraka ireo :
· Filoha : RADISON Tiana
· Filoha Mpanampy : ANDRIAMAHADISON Ndriana
· Mpitam-bola : RANDRIAMANGA Noro
· Mpitantana ny vola : RAZAFINTSALAMA Riana
· Mpitantsoratra : ANDRIAMPENO Sahondra

Fisaorana taorian'ny fampisehoana ny 23 sy 24 Martsa 2013

Faly miarahaba anareo rehetra amin'ny Anaran'Ny Tompo,

"Misaorà an'i Jehovah ry fanahiko, ary izay rehetra ato amiko misaorà ny Anarany Masina !"

Dia izany tenin'i Davida ao amin'ny salamo 103 izany no entiko hiderana an'Andriamanitra tamin'ny nitantanany antsika ANL nahavita soa ny animation tany la Chevrolière tamin'ny 23 mars ary koa, mbola nanomezany antsika ny fahasoavany nahatanteraka niaraka tamin'ny SA sy ny mpitendry zava-maneno ny Antsam-panahy omaly 24 mars.

Sampana Sekoly Alahady FPMA Nantes

"Zaro amin'ny lalana tokony halehany ny zaza, ka na rehefa antitra aza izy dia tsy hiala
amin'izany "Ohabolana 6 : 22

Ny Sampana Sekoly Alahady eto amin’ny FPMA Nantes dia faly mandray ireo ankizy 5 taona ka hatramin’ny 13 taona hianatra ny tenin’ny soratra masina isaky ny alahady indray mandeha isam-bolana mandritra ny fotoam-pivavahana amin’ny 3 ora sy sasany hariva ao amin’ny salle de club 15 bis Edouard Normand 44 400 NANTES.

Ny andraikitra sy ny Sampana Sekoly Alahady dia :

Fanentanana Zaikabe Nasionaly Sekoly Alahady 2013

“ Fa hianao kosa dia mahareta amin’izay zavatra nianaranao sy nampinoana
anao satria fantatrao izay nampianatra anao izany”
II Timoty 3.14

« Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines,
sachant de qui tu les as apprises »
2Timothée 3.14

Zoma 1er février 2013,
Ho an’ny Birao Foibe,
Ho an’ny Mpitandrina rehetra eto amn ny FPMA,
Ho an’ny Tafo FPMA rehetra,
Ho an’ny Ray aman-dreny, ny Mpampianatra Sekoly Alahady
sy ny ankizy rehetra eto amin ny FPMA,
Ho an’ny vahoakan’ny FPMA manontolo,

Asabotsy 23 sy alahady 24 febroary 2013

Miarahaba antsika rehetra hatrany amin’ny anaran’i Jesoa Kristy Tompontsika,

Misaotra ny Tompo fa tanteraka soa ny fivoriam-be izay nataon’ny Fiangonana tamin’ny alahady lasa teo, misaotra ny Mpitandrina sy ny Birao mpiara-miasa tamin’ny fanomanana sy ny fanatanterahana izany, misaotra ny Sampana nanao ny anjara-tatitra samihafa, ary misaotra ny Mpiangona nitondra amim-bavaka sy nanatrika izany fotoana natokan’ny Fiangonana handinihana ny fiainany izany

Mampatsiahy antsika ny fotoana amin’ny

Pages