Zaikabem-paritany FAfAn 29-30 Novambra 2014

Isaorana an'Andriamanitra fa vita soa aman-tsara tamin'ny faha 29 sy 30 ny volana novambra 2014 ny zaikabem-paritany fanao isan-taona eto amin'ny faritany afovoany andrefana.

Ny tafo Paris no nikarakara ny fandraisana ny mpizaika tamin'ity taona ity ary isaorana manokana izy ireo satria nizotra soa aman-tsara ny fotoana rehetra nokasaina natao.

Niisa 25 isika no mpizaika avy eto amin'ny tafo Nantes. Ary ezaka ataontsika fiangonana ny hahamaro antsika mandeha amin'izany zaikabe izany, amin'ny fomba fanentanana samihafa, satria raha ny ako azo avy amin'ireo mpizaika dia mitondra hery sy fahalalana bebe kokoa ny tenin'Andriamanitra ny zavatra natao tany. Na tamin'ny alàlan'ny fampianarana samihafa izany, na tamin'ny alàlan'ny "ateliers" na tamin'ny alàlan'ny fampisehoana samihafa nataon'ireo sampana iraisana eto amin'ny faritany...

Nanana solontena avokoa ireo tafo rehetra eto amin'ny faritany ary mbola fahasoavana lehibe avy amin'ny Tompo satria niisa 8 ny pasitera nampianatra sy nitarika ny "atelier" samihafa natao. Nisy ireo fifanakalozan-kevitra manodidina ny tenin'Andriamanitra izay nahafahan'ny tsirairay nandray anjara. Tsy nisy very anjara na ny ankizy na ny tanora na ny lehibe fa samy nahazo ny anjara fampinarany avokoa izy ireo.

Isaorana ny Tompo noho izany fahasoavana lehibe izany. Ary mbola manentana ny tsirairay rehefa misy fotoana toy izao, ny handeha arak'izay fahafahany. Ho an'i Tompo irery ihany anie ny Voninahitra.