Fankalazana faha 20 taona

Mandeha haingana ny fotoana, 20 taona sahady no nijoroan'ny fiangonana FPMA Nantes. Maro ireo zavatra nolalovany ary noho ny sitrapon'Andriamanitra sy ny famindram-pony lehibe dia afaka mankalaza izany fotoana lehibe izany ny vahoakan'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana.

Ny alahady 20 novambra 2015, amin'ny 3 ora sasany tolakandro ao amin'ny Temple EPU 15 bis place Edouard Normand 44000 Nantes, no fotoana fanokafana ny fankalazana izany faha-ropolo taona izany. Ary mitohy amin'iny taona 2016 iny ny fankalazana. Misy hetsika samihafa atao mandritra izany fotoana izany. Ho lazaina amintsika ihany ny fotoana famaranana. Maro ny fiagonana rahavavy eto Nantes sy ny manodidina no asaina amin'izany fotoam-panokafana izany. Misy koa ireo "associations" samihafa no tsy adino fa nandefasana fanasana avokoa. Ary tsy adino amin'izany indrindra indrindra isika vahoakan'Andriamanitra izay tsy mitsahatra manohana ity fiangonantsika ity.

Ka raha sitrapon'Andriamanitra dia ho tratry ny roapolo taona manaraka indray anie ity fiangonantsika ity.