Sampana

"Zaro amin'ny lalana tokony halehany ny zaza, ka na rehefa antitra aza izy dia tsy hiala
amin'izany "Ohabolana 6 : 22

Ny Sampana Sekoly Alahady eto amin’ny FPMA Nantes dia faly mandray ireo ankizy 5 taona ka hatramin’ny 13 taona hianatra ny tenin’ny soratra masina isaky ny alahady indray mandeha isam-bolana mandritra ny fotoam-pivavahana amin’ny 3 ora sy sasany hariva ao amin’ny salle de club 15 bis Edouard Normand 44 400 NANTES.

Ny andraikitra sy ny Sampana Sekoly Alahady dia :

-Ny fanabeazana Kristina ho an’ ireo ankizy
-Hampianatra ny soratra masina ho an’ireo ankizy
-Fandraisana anjaran’ireo ankizy amin’ny fiainan’ny fiangonana

Ny hetsikin'ny Sampana Sekoly Alahady dia :

-Fandraisana anjara amin’ny hira mandritra ny fotoam-pivavahana
-Fiderana an’Andriamanitra amin’ny alalan’ny vokatra indray mandeha isa-taona Antsam-panahy sy tantara an-dapihazo fiderana paska sy noely
-Fandraisana anjara amin’ny zaikabe ny Faritany Afovoany Andrefana sy ny zaikabe nasionaly
-Lasy fiofanana ny mpampianatra Sekoly Alahady eo anivon’ny faritany (jereo ny artikla ny 23 sy 24 febroary 2013)

-Ny Sampana Sekoly Alahady dia mifandray mivantana amin’ny pasitera Andrianasolo Saholy ary manaraka ny programa nasionalin’ny FPMA.

-Ny ankizy mihoatra ny 13 taona dia raisin’ny pasitera Saholy ny alahady indray mandeha isam-bolana manomboka amin’ny 2 ora sy sasany.

-Telo ny mampianatra Sekoly Alahady misy eto amin’ny Tafo Nantes ary 25 no isan’ireo ankizy mpianatra nisoratra anarana tamin’ity taom-pianarana 2012-2013 ity.

Ho fanampiana ny eti-manana hividianana ireo kojakojam-pianarana : boky sy fitaovana dia 10€ isa-taona sy isam-pianakaviana ny fandraisan’anjara ara-bola amin’ny Sampana Sekoly Alahady.

Ireo ray aman-dreny te ahazo fanazavana fanampiny na manana fanontaniana hafa dia aza misalasala manantona ireo mpampianatra Sekoly Alahady na manoratra mivantana azy ireo :

-RADISON Christina : Christina.radison@yahoo.fr
-RANDRIAMANGA Noro : noro.randriamanga@gmail.com
-ANDRIAMPENO Sahondra : sahondra_andriampeno@yahoo.fr

"Mihirà fihiram-baovao ho Azy; mitendre tsara amin’ ny feo fifaliana"
Salamo 33 : 3

Ny Antsan'ny lanitra dia sampana antoko mpihiran'ny fiangonana F.P.M.A Nantes.
Mitory ny filazantsara amin'ny alalan'ny hira. Mitaiza ihany koa ireo mpikambana ary mijoro vavolombelon'i Kristy eo amin'ny manodidina.
Misy 15 ny mpikambana:
-feo voalohany 11
-feo faharoa 3
-feo fahatelo 2
-beso 3
-mpitendry zava-maneno 4

Ny fianaran-kira dia isaky ny alahady aorian'ny fanompoam-pivavahana:
Alahady faha 2 sy faha 3 ary faha 4 ny volana, manomboka amin'ny 5 ora sy sasany tolakandro eo ho eo ka hatramin'ny 7 ora hariva.

Ny Antsan'ny lanitra dia:
-Mandray anjara amin'ny fanaovana hira 1 na 2 ao anatin'ny fanompoam-pivavahana eto amin'ny FPMA Nantes.
-Mandray anjara amin'ireo hetsika iarahana amin'ny sampana antokompihira iraisana eto amin'ny faritany sy nasionaly:ChoeurUni, zaikabe, jaobily ...
-Manao concert indroa isan-taona: Paska sy Noely.
-Mihira any amin'ireo fiangonana rahavavy (EPU, Katolika, FFKM) izay maniry izany sy noho ny fiaraha-miasa.
-Mihira amin'ny fitsofan-drano fanambadiana (mariage) rehefa misy fangatahana mikasika izany.
-Mandray anjara amin'ny hetsika samihafa ataon'ny associations araka ny fangatahana voaray.

Misokatra ho an'ny rehetra izay maniry hiara-miasa aminy ny Antsan'ny lanitra, koa aza misalasala
manantona ny mpiandraikitra na ny mpikambana.

Randriamanga Francis

« C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas
de nouveau sous la contrainte d’un esclavage. » Galates 5:1

Chers frères et sœurs en Christ,
Chers membres de bureaux STK FPMA,

C’est avec un grand plaisir et une grande joie que nous vous annonçons les informations officielles de cet
événement que nous attendons tous impatiemment, la RNSTK, ainsi que l’ouverture des inscriptions.
Cette rencontre se déroulera 30 Juin au 2 Juillet 2017 au Lycée La Salle Saint-Nicolas - 10 avenue de la
division Leclerc, 91430 Igny. Le thème retenu pour cette édition 2017 sera :

Profite de ta jeunesse, mais,
« Seulement ne fais pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair »
Galates 5:13

Le tarif unique et définitif est de 85€ par personne que ce soit pour 2 ou 3 jours.
Afin d’assurer au mieux l’organisation de ce grand événement, et de répondre aux contraintes d’ordre
logistique, la date limite des inscriptions est fixée au Lundi 8 Mai 2017 à minuit.
Un acompte de 50% de vos frais totaux vous sera demandé pour valider votre inscription. Nous vous invitons
à vous rapprocher de vos présidents STK pour vous inscrire. Celle-ci se fera en ligne sur le site de la STK
FPMA National.

Toutes les informations complètes se trouvent en annexe de ce communiqué.
Cette RNSTK sera, comme tous les deux ans, un grand moment d’édification spirituelle et de partage
fraternel : soyons tous au rendez-vous !

Que Dieu vous bénisse !
Au nom du Bureau Régional STK FPMA Centre-Est,
Au nom du Bureau National STK FPMA,

Lien : Document pour l'autorisation parentale

Document d'information